സബ് ജില്ലാ സമ്മേളന വാര്‍ത്തകള്‍

സബ്ജില്ലാ സമ്മേളനം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ പി അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ജില്ല ട്രഷറർ എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

 ജില്ല ജോയിന്റ് സെക്രട്ട റി പി വി ഷാജി യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളന ത്തിനു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു

 സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന   ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌ എം പ്രദീപാൻ മാസ്റ്റെർക്ക് ഉപഹരസമർപ്പണം

 സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന  കോമളവല്ലി ടീച്ചെർക്ക് ഉപഹരസമർപ്പണം

 സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന  നരേന്ദ്രേൻ മാസ്റ്റെർക്ക് ഉപഹരസമർപ്പണം

 സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന   പ്രസന്നാമ്മ ടീച്ചർക്ക് ഉപഹരസമർപ്പണം

ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ കെ മോഹനന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു 

വാര്‍ഡ്‌ മെമ്പര്‍ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നടത്തുന്നു.

പി ടി എ പ്രസിഡണ്ട്‌ 

ആര്‍ എം പീറ്റ ക്കണ്ടി 


Add caption
സബ് ജില്ലാ സമ്മേളന വാര്‍ത്തകള്‍ 

No comments:

Post a Comment