ക്വിസ്സ് മത്സരം-2013

എൽ  പി  വിഭാഗം ബാലുശ്ശേരി സബ്ജില്ല ആദിൽഅമീൻ  GM LP പൂനൂർ(II) ,അക്ഷയ് എസ് GLP ഉള്ളിയേരി(1 ) ,ചൈത്ര AMLP നന്മണ്ട (111 )


യു പി   വിഭാഗം ബാലുശ്ശേരി സബ്ജില്ലഫാത്തിമ ഫെമിൻ(III ) എ യു പി എസ് എരമംഗലം ആബിനന്ദ് ടി എസ്( I)  CCUP IYYAD ,വിവേക് പി(II
 ജില്ലാ തല  ക്വിസ്സ് മത്സര വിജയികൾ 2013No comments:

Post a Comment