Saturday, 11 April 2015

KPPHA  49-താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പാലക്കാട്‌ MLA  ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉദ് ഘാ ടനം  ചെയ്യുന്നു .

ഉദ് ഘാ ടന സദസ്സ് 

സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി  കെ പ്രദീപൻ  സംസാരിക്കുന്നു 

Tuesday, 21 October 2014

.
25/02/2015
Revised D A GO(p)72/2015 fin dt 07.02.2015
21/02/2015
സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി
വാർ ഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ
20/02/2015
കെ പി പി എച് എ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മാസികയിൽ നിന്ന് Appointment in uneconomic schools
7/02/2015
LSS /USS SAMPLE QUESTION PAPERS
11/1/2015
 ഇൻകം ടാക്സ് ത്രൈ മാസ റിട്ടേണ്‍  TDS-RPU 4.2 version Quarter 3 click here to download
10/01/2015എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ്  lss uss data entry
ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ 2015-16 text book indending 20

Wednesday, 8 October 2014

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് KPPHA സെക്രെട്ടെ റി യേറ്റി ലേക്ക്  നടത്തിയ  മാർച്ചും ധർണ്ണയും Friday, 1 August 2014

                 
  വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് KPPHA കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസിനു മുൻപിൽ നടത്തിയ ധർണ്ണ 

കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസിനു മുൻപിൽ നടത്തിയ ധർണ്ണ   സി കെ നാണു എം എൽ എ ഉദ് ഘാ ടനം  ചെയ്യുന്നു 
  കെ പി പി ഏച്ച് എ  പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് .
2014 ഓഗസ്റ്റ്‌ 23 ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഡി ഡി ഒഫീസുകളിലേ ക്കും  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ മാർച്ചും ധർണയും **സെപ്റ്റംബർ 24 നു സെക്രട്ടേരീ യെറ്റ്‌ മാർച്ചും ധർണയും .***

Thursday, 18 July 2013

  
TERM EVALUATION" MARGA REGHA "
www.itschool.gov.in
സംപൂർണ്ണ യൂസർ ഗൈഡ്‌ http://www.sampoorna.itschool.gov.in/SampoornaUserGuide.pdf
ഇൻകം ടാക്സ്  റിട്ടേണ്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യാൻ  incometaxindia E filing click here
Published the details of School Emplyees in the academic year 2014- 15. Click here
 http://scholarship.itschool.gov.in/prematric2013-14 list 2013-14 to view the School Employees Details..

www.education.kerala.gov.in
pre matric /circular/instruction_applicants.pdf
pre matric -circular/application_form
pre-matric minority /downloads2014/circular/declaration
http://ktet.in/schoolfixationജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്പ്‌ ലോഡ് ചെയ്യാം  circular_noonmeal_2014-15 
http://103.251.43.155/textbook/ ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക്‌ ലഭ്യത  സമ്പൂർണ യിലൂടെ അപ്പ്‌ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ....
/sixthworkday uploading portal
HAND BOOK FOR REVISED TEXT BOOKS  
 education calendar_2014-15.
 LSS USS SCHOLARSHIP RESULTS     
E Submission of salary bill ഹെൽപ് ഫയൽ http://info.spark.gov.in/images/e-submission-ddo.pdf
  KPPHA കോഴിക്കോട്  ജില്ലാ റിസോർസ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ  ETDS ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വഴികാട്ടി. TDS ത്രൈമസ റിട്ടേണ്‍ പേജിൽ .TRACES-ൽഎങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം- TDS ത്രൈമസ റിട്ടേണ്‍ പേജിൽ ..KPPHA സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനങ്ങളും  വാർത്തകളും അറിയുവാനായി  സംസ്ഥാന സമിതി പേജ് സന്ദർശിക്കുക
  കെ പി പി എച്ച് എ  കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ പുതിയ ഭാര വഹികളായി കെ സി അബ്ദുൽ സലാംചേവായൂർ  പ്രസിഡണ്ട്‌ ,സി കെ യൂസുഫ്  വടകര സെക്രട്ട റി ,എം പി ശ്രീധരൻ ട്രഷറർ.വി രവീന്ദ്രൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ട റി എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു     
 TDS 2012-13, 2013 -2014 വർ ഷങ്ങളിലെ ലേറ്റ് ഫീ ഒഴിവാക്കി.2012 -2013 രണ്ടാം ക്വാർട്ടർമുതൽ
 2013 -2014 മൂന്നാംക്വാർട്ടർവരെ TDS ഫയൽ ചെയ്യാത്തവർക്ക് 31.3 2014 നു മുൻപ് TDS ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവസരം    സർക്കു ലറിനായിഇവിടെ കിളക് ചെയ്യുക http://www.taxmann.com.
അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും സർകാർ  എയിഡ ഡ് സ്കൂളുകളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു NO 807/14 DT 18-12-2014
തസ്തിക നിർണയനം സംബന്ധിച്ച 05.03.2014 ലെ ഉത്തരവ് H2/29303/2013DPI   ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2013-14 Beneficiary List പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.http://scholarship.itschool.gov.in/prematric_obc2013-14/
  ഡിപ്പാർട്ട്മെൻഡൽ  ടെസ്റ്റ്‌ രജിസ്ട്രെഷനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക departmental test registration 
 

Tuesday, 8 January 2013


         Sunday, 23 December 2012

         ജില്ലാ ക്യാമ്പ് മുന്‍ സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രെട്ടറി ടി കുഞ്ഞിരാമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാ ടനം ചെയ്യുന്നു 

         ടി ശ്രീധരന്‍ ചോമ്ബാല  ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നു          കെ കെ സി അബ്ദുല്‍സലാം ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നു.

         ടി കെ സുധീര്‍കുമാര്‍ ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നു